Hjelp, jeg får ikke logget inn!

Brukernavn ved innlogging er hyttenummeret. Hvis du ikke husker passordet finnes en "Mistet passordet ditt?" funksjon nederst på innloggings siden. Hvis emailadressen i hyttas brukerprofil ikke fungerer kan admin(at)fjedet.no kontaktes. Bytt ut (at) med @

Referat styremøte Sodefjed 14 aug 2014

Referat fra styremøte i sameiet Sodefjed 14.08.2014 kl 18.00 i hytte 170.

Tilstede: Geir Valseth, Svein Ole Johansen, Per Tønnesen, Ingrid Frigstad, Rune Carlsen, Eva Bergh, Tore Fintland på sak 1/14.

Ikke møtt:Tom Gabrielsen

Innkalling og saksliste ble godkjent

. . . → Read More: Referat styremøte Sodefjed 14 aug 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2014 – SODEFJED HYTTEOMRÅDE

Møtet ble avhold 12. juli 2014 på Midtgard grendehus, Frikstad kl. 09:00

ÅPNING VED STYRELEDER

Tore Fintland ønsket velkommen.

 

KONSTITUERING AV MØTET

. . . → Read More: REFERAT FRA ÅRSMØTET 2014