Hjelp, jeg får ikke logget inn!

Brukernavn ved innlogging er hyttenummeret. Hvis du ikke husker passordet finnes en "Mistet passordet ditt?" funksjon nederst på innloggings siden. Hvis emailadressen i hyttas brukerprofil ikke fungerer kan admin(at)fjedet.no kontaktes. Bytt ut (at) med @

Brygger til salgs

Vi har fremdeles deler av vårt gamle bryggeanlegg til salgs!

Kontakt Even Sørensen tlf: +47 917 13 777.

Påskebrev 2015

Påsken 2015, Kristiansand 26.03.2015

Til alle eiere i Sameiet Sodefjed.

Tidligere var det et informasjonsmøte i påsken for dem som var på hyttene på Sodefjed da. Dette møtet samlet ikke tilstrekkelig mange og holdes ikke lenger. Jeg sender derfor ut et “påskebrev” med nødvendig informasjon til dere alle.

. . . → Read More: Påskebrev 2015