Hjelp, jeg får ikke logget inn!

Brukernavn ved innlogging er hyttenummeret. Hvis du ikke husker passordet finnes en "Mistet passordet ditt?" funksjon nederst på innloggings siden. Hvis emailadressen i hyttas brukerprofil ikke fungerer kan admin(at)fjedet.no kontaktes. Bytt ut (at) med @

Styret

Styrets sammensetning

Funksjon Navn
Formann Eva Bergh
Styremedlem Tom Gabrielsen
Styremedlem Ingrid Reiersen
Styremedlem Geir Valseth
Styremedlem Per Tønnessen
Varamann Svein Ole Johansen
Varamann Rune Carlsen